Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija

individualna psihoterapija Vračar psiholog Vesna Tsitsivas

Individualna psihoterapija znači da klijent i terapeut imaju jedinstven odnos.

Ne postoje dva ista čoveka, svaki čovek je poseban te je i pristup različit. Klijentom usmerena terapija uključuje da se prilagodimo klijentu. Ne postoji univerzalna terapija, i pravila koja važe za svakog klijenta.

Najbolje je da birate terapeuta prema unutrašnjem osećaju.

Moja postavka je da podržavajući stav prema klijentima daje bolje rezultate.

Odnos klijenta i terapeuta je vrlo važan za uspeh terapije. Treba da verujete svom terapeutu i da medju vama postoji odnos poverenja. Najbolje je da birate terapeuta prema unutrašnjem osećaju. Postavka od koje polazim je da podrška klijentima daje bolje rezultate nego konfrontacija. Podrška zdravim modelima življenja je bez alternative. Zdravi modeli opstaju u svim sistemima i vremenima.