Roditeljstvo

Roditeljstvo

Ako ste u nedoumici kako se ponašati sa svojom decom; biti strog ili biti blag roditelj. Zatim kako im pružiti ljubav, a održati disciplinu?!

Ako su vam deca u pubertetu, ili ako vam “preti prazno gnezdo”…

Ako imate probleme u odnosima sa širom porodicom, braćom, sestrama…

roditeljstvo psihoterapija Vračar

Roditeljstvo je najteži zadatak u životu jednog čoveka.

Niko nas ne uči kako da budemo dobri roditelji. Savremeni svet i život su vrlo zahtevni. Naši roditelji su nas vaspitavali u nekom drugom vremenu i vrednostima.

roditeljstvo psihoterapija

Kako odgajati decu koja mogu da se nose sa zahtevima novog sveta, i prilagode ih unutrašnjim potrebama.